Ελληνική υπηκοότητα για όσους επενδύουν πάνω από 2 εκ.ευρώ

Επιπλέον κίνητρα που φτάνουν μέχρι και τη χορήγηση ελληνικής υπηκοότητας εξετάζει η κυβέρνηση για την προσέλκυση…