ΕΣΠ: «Να καταργηθεί ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων»

Την κατάργηση του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων αλλά και της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, πέρα…