Κομισιόν για την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρίες

Απάντηση στο Δημήτρη Παπαδημούλη έδωσε η Κομισιόν διαμέσου της Αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικών…