37 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7 και κανείς δεν ξεχνά

37 χρόνια πέρασαν από τη μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνικού αθλητισμού. Όταν βάφτηκαν με αίμα τα σκαλιά…