Θεμελιώδης Νόμος, ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Η έμφαση του γερμανικού Συντάγματος στο σεβασμό των δικαιωμάτων εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα, 70 χρόνια μετά τη…