Δήμος Θεσσαλονίκης: Θερμαινόμενοι χώροι για άστεγους

Ο δήμος Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο της πολιτικής σχεδίασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών συνθηκών, πρόκειται να…