Τα ΕΛΠΕ εξοπλίζουν τα Κέντρα Υγείας Ιθάκης και Σάμης Κεφαλληνίας!

Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360 o Ενέργειες», υλοποιεί…