Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπως ενημέρωσε με δελτίο Τύπου…