Η τελευταία θεωρία του Χόκινγκ για το τέλος του κόσμου

Μια πρόβλεψη για το αναπότρεπτο τέλος του κόσμου μας αλλά και ένα ελπιδοφόρο τρόπο να ανιχνεύσουμε…