Αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει ότι τέθηκε μέχρι τις 17/9/2018 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση…