Θεοδωράκης: Αποφασίζουμε μόνο με τη σκέψη στο συμφέρον των Ελλήνων

«Το Ποτάμι θα παραμείνει η καθαρή, ορθολογική φωνή που θα παλεύει για το πατριωτικό καλό» τόνισε…