Δεν επιτρέπεται ούτε με συμφωνία η μεταφορά της άδειας

Η μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στην επόμενη χρονιά  δεν επιτρέπεται…