Οι γυναίκες θα πρέπει να περιμένουν δύο αιώνες για μισθολογική ισότητα

Μπορεί η φωνή των γυναικών να είναι δυνατότερη από ποτέ στη διεκδίκηση της μισθολογικής ισότητας με…