Χαρακόπουλος: “Μην αλλοιώνετε τη φυσιογνωμία των μουσικών σχολείων!”

Αν προτίθεται να τροποποιήσει «τις διατάξεις που αφορούν στα μουσικά σχολεία, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για…