Φιλόλογος προσέφυγε στη δικαιοσύνη για ακυρωθεί η απόλυσή της

Καθηγήτρια φιλόλογος που απολύθηκε λόγω σταδιακών αδικαιολόγητων απουσιών προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της απόλυσής…