Θ. Καράογλου: Εξαιρετική ευκαιρία για την ενίσχυση της ελληνο-νδικής συνεργασίας η συμμετοχή της Ινδίας στην 84η ΔΕΘ

Την πεποίθηση ότι η συμμετοχή της Ινδίας ως τιμώμενης χώρας στην 84η ΔΕΘ, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία…