Απόκτηση διπλώματος οδήγησης από τα 17 χρόνια

Το δίπλωμα οδήγησης από τα 17 έτη θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και στην Ελλάδα…