Έκθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον παράνομο Τύπο στην κατοχή

Έκθεση για τον παράνομο Τύπο της κατοχής, εκδήλωση για τα θύματα της περιόδου εκείνης και εκπαιδευτικό…