Μετεκλογική συνεννόηση με το πρώτο κόμμα ζητούν πολίτες από το Ποτάμι

Αυτόνομη πορεία – μετεκλογική συνεννόηση με το πρώτο κόμμα για την προώθηση συγκεκριμένων λύσεων – ένταξη…