Ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τις δράσεις του ΚΙΣΕ

Με τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Δαυίδ…