Στο φως σπάνια κυπριακά νομίσματα που κόπηκαν επί Αγγλοκρατίας

Επί Αγγλοκρατίας και συγκεκριμένα από το 1878-1957 είχαν κοπεί τα πιο σπάνια κυπριακά νομίσματα. Ανάμεσα στα…