«Η Γαλλία ήταν πάντα η πρώτη χώρα στην οποία μπορούσε να στηριχθεί η Ελλάδα»

Αναδρομή σε δύο κρίσιμες στιγμές της μεταπολιτευτικής μας ιστορίας, στις οποίες η Ελλάδα «στηρίχθηκε πρώτα στη…