Μαθητής και Δάσκαλος έκαναν ως Έλληνες το καθήκον τους!!!

Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία για τον Χαλκιδικιώτη πρωταθλητή Χριστόφορο Μποζινη και τον μαθητή του Σταύρο Τοκμακιδη!…