«Η μη συμφωνία για το Brexit μπορεί να έχει κόστος 20 δισ. λίρες το έτος»

Στο τεράστιο οικονομικό κόστος το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθούν οι βρετανικές επιχειρήσεις στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί…