Οι αγορές δείχνουν ότι η χώρα θα βρεθεί εκτεθειμένη

Η χθεσινή αντίδραση του ελληνικού χρηματιστηρίου κόντρα στις διεθνείς αγορές αλλά και η πτωτική πορεία των…