Αυτοψίες στα ρέματα του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας

Αυτοψίες στα ρέματα του νομού Θεσσαλονίκης αρχίζουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τεχνικές υπηρεσίες της Μητροπολιτικής…