Να παραδώσουν τις έδρες κάλεσε τους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξής του που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ο Γ. Σγουρός

Επιβεβαίωση των θέσεών του, σε ότι αφορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν με την εφαρμογή της απλής…