Τις βασικές επιδιώξεις του νέου ασφαλιστικού πλαισίου, ανέλυσε ο Νότης Μηταράκης

«Στόχος μας είναι το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο να κατατεθεί μέσα στο 2019, παράλληλα με την ολοκλήρωση…