Πρώτο Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικεντρωμένο στην προστασία των παιδιών σε κίνδυνο

Την πεποίθησή του ότι «όλα τα εργαλεία κάλυψης των δικαιωμάτων των παιδιών υπάρχουν αλλά η εφαρμογή…