Η Κηφισιά γίνεται “πράσινη” με τη βοήθεια της ΕΛΙΝ Verd

Οι έξυπνες πόλεις ορίζονται από παρεμβάσεις, μέσω των οποίων, παραδοσιακά δίκτυα, υποδομές και υπηρεσίες γίνονται αποδοτικότερα…