Μ. Καρχιμάκης/ Ό,τι φαίνεται να είναι “νόμιμο” δεν είναι πάντα και ηθικό

Του Μιχάλη Καρχιμάκη* Αποδεικνύεται, όπως φαίνεται στις μέρες μας, ότι η ρήση αυτή γίνεται ολοένα και…