Τα Βαλκάνια χωρίς τον λιγνίτη είναι το θέμα διεθνούς συνεδρίου

Η  «Μετάβαση των Βαλκανίων στην Καθαρή Ενέργεια» είναι το κεντρικό θέμα του τετραήμερου συνεδρίου, που ξεκινά…