Η συμβολή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στον Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – Εκδήλωση του ΠΑΜΑΚ για την 28η Οκτωβρίου

Η συμβολή της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε τεράστια, πολύπλευρη και ανεκτίμητη, είχε…