Η διαφημιστική δαπάνη στο διαδίκτυο θα ξεπεράσει φέτος εκείνη των MME

Για πρώτη φορά, το ποσό που δαπανάται στη διαδικτυακή διαφήμιση στις ΗΠΑ θα ξεπεράσει φέτος εκείνο…