Αφιερωμένο στους νεκρούς του έπους του ΄40 το βιβλίο του Γ. Σούρλα

Η πρώτη πανελλαδικά παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο “Δεν ξεχάσαμε τους ήρωες του έπους του 1940-41”…