Ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης “Πράξεις για τη Μακεδονία” σχετικά με την Περιφερειακή Οδό Κατερίνης

Για καθυστερήσεις στο συνολικό έργο της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης και αύξηση του προϋπολογισμού των απαλλοτριώσεων κάνει…