Οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλλει σε δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου της Yamal LNG

Η εταιρεία TC LNG Shipping L.L.C που είναι καναδο-κινεζική κοινοπραξία των εταιρειών Teekay LNG και China…