Εθελοντική αιμοδοσία από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Συνεχίζει την προσπάθεια προσέλκυσης νέων εθελοντών αιμοδοτών (ιδιαίτερα νέων ηλικιακά ομάδων) το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ),…