Πρωτοποριακή εφαρμογή συμμόρφωσης των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή τους .

Πρωτοποριακή εφαρμογή συμμόρφωσης των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή τους παρουσίασε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ένα…