Ελ. Γερμανάκη: Η αποδεδειγμένη ποιότητα μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ελαιόλαδο

«Αν και το ελαιόλαδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, την κουλτούρα, τη διατροφή αλλά και…