Η Πολωνία αναζητά μέσω Ιnterpol εγκληματίες ναζί

Ακριβώς 73 χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Πολωνία αναζητά 1600 πρώην SS…