Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής; Απαντήσεις,στις Παιδιατρικές Ημέρες 2019

H κυριότερη αιτία ανάπτυξης ανθεκτικών μικροβίων θεωρείται η μη ορθολογική χρήση αντιβιοτικών. Και επειδή η πρόληψη…