Αμφίβολα αποδεικνύονται τα οφέλη των στατινών στους υγιείς ανθρώπους

Τα οφέλη των στατινών στους ανθρώπους που δεν πάσχουν από καρδιαγγειακές ασθένειες είναι περιορισμένα, αβέβαια και…