Λειτουργικά αναλφάβητοι μεγάλη μερίδα των μαθητών στην Ελλάδα

Στη διαπίστωση ότι μεγάλη μερίδα των μαθητών στα ελληνικά σχολεία ενδέχεται να τελειώσει το σχολείο υστερώντας…