Η Ford βοηθά τους νέους μπαμπάδες να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση στη γονεϊκότητα

Είναι γνωστό ότι ένα νέο παιδί αλλάζει τις συνήθεις και τις προτεραιότητες σε μια οικογένεια, ενώ…