ΕΛΙΝΥΑΕ:Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι αποτελούν και μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις

«Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι, εκτός από πρόβλημα, που μπορεί για κάποιους να φαίνεται ότι είναι,…