Να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ τα νοσοκομεία του ΕΣΥ προτείνει ο ΠΙΣ

Τη μετατροπή της νομικής μορφής των Νοσοκομείων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε Νομικά Πρόσωπα…