Την επιχειρησιακή ικανότητα της Ομάδας Ειδικών Αποστολών 1 Πειραιά, διαπίστωσε ο Γ. Πλακιωτάκης

Την επίδειξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ομάδας Ειδικών Αποστολών 1 Πειραιά, στο πεδίο βολής του Κέντρου…