Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΚΑΒ παρουσίασε ο πρόεδρός του στον Θ.Καράογλου

Tο νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ενισχυμένου πλέον ΕΚΑΒ (κατόπιν της απορρόφησης /συγχώνευσης του ΕΚΕΠΥ), αναφορικά με…