Πρόεδρος του δικτύου “Rurener”, 80 μικρών δήμων της Ευρώπης, ο δήμαρχος Πρεσπών

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δήμων και Κοινοτήτων RURENER για την επόμενη τριετία, εκλέχτηκε ομόφωνα ο δήμαρχος…